Imię *

 
Nazwisko *

 
{{answer_i3jf3IH4lQMb}}, podaj proszę swoją datę urodzenia? *

 
Wybierz swój typ licencji *


 
Podaj numer swojej licencji

Jeżeli nie posiadasz licencji pozostaw to pole puste
 
Federacja


 
W jakiej klasie chcesz wystartować? *


 
Podaj swój numer startowy *

 
{{answer_i3jf3IH4lQMb}} jakiej marki motocykl posiadasz? *

 
Pojemność silnika *

 
Silnik *


 
{{answer_i3jf3IH4lQMb}} w barwach jakiego klubu startujesz? (Jeżeli nie masz przynależności klubowej wpisz BRAK)

 
Oświadczam że posiadam zgodę klubu {{answer_Rc6r2zYj1mSV}} na start w zawodach (pole to nie dotyczy klasy amator)

     
 
Niniejszym oświadczam, że jestem świadom/świadoma niebezpieczeństwa związanego z treningami i zawodami i uczestniczę w nich na własne ryzyko. Równocześnie zrzekam się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora w związku z obrażeniami ciała czy innymi szkodami poniesionymi przeze mnie w trakcie treningów lub zawodów.

Oświadczam, że znam regulamin sportu motocyklowego oraz rozporządzenia obowiązujące w Polsce .
Przed każdymi zawodami zapoznam się z regulaminem uzupełniającym zawodów i będę go w całości przestrzegał/przestrzegała , a także instrukcji i decyzji kierownictwa zawodów. Wszystkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z unormowaniami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) dla potrzeb przeprowadzonych zawodów. Podanie danych jest dobrowolne. Jestem świadomy/a prawa dostępu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania i usunięcia. *

WYMAGANE
     
 
Podaj swój numer telefonu *

 
{{answer_i3jf3IH4lQMb}} {{answer_UXpJxxeQS3eN}}, dziękujemy Ci za zgłoszenie się drogą internetową do startu w rundzie zawodów MotoXtreme. Twój druk będzie czekał na Ciebie w biurze zawodów.

Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform